Mình đang làm cho công ty du lịch, mấy hôm nay sếp bảo mình làm admin cho tài khoản của công ty trong Jambix.com, nhưng mình thật sự không rành về IT cũng như kĩ năng computer. Không biết có ai rành về Jambix có thể giúp mình được không? Mình đã tìm kiếm khắp trên internet mà không có chút thông tin gì cả.


Cám ơn rất nhiều :).