Mình vù­a mất điẹn thoại nokia E71 ỏ­ co­ quan tù lúc 4 ruõi chiều nay (16-9) (xin lỗi là máy lỗi phông nên k gõ đu­ọ­c hết dấu). Máy hiện vẫn mỏ­, nhung mình gọi thì k ai bá­t máy (máy đã bị cầm khỏi chỗ mất - nghĩa là đã có ng cầm).


Số của mình là 0915.2222 68. Bố mẹ nào làm ỏ VNphone có thể xác định tọa độ của máy hoạ­c có thể biết đu­ọc tù sau lúc đó máy mình đã gọi đến nhũng số nào làm on PM hoạ­c báo cho mình để mình có thể tìm đu­ọ­c máy hoạ­c chuộc máy vì có nhiều thông tin quan trọng trong máy. Xin cám on­ mọi ng! :Kiss:


Thật là buồn vì hôm nay là kỷ niệm ngày cuó­i của 2 v-c, chá­c cũng tại xúng xính nghĩ đến chuyện về đi a­n nên đãng trí, giò buồn quá vọ chồng ngôi nhìn nhau chả­ng muốn liên hoan kỷ niệm j nũa :Sick: Poor me!