Hic............ sắp đến hạn nộp BCTC rồi mà em đang quay cuồng trong vụ tỷ giá ngoại tệ. Lần đầu tiên em làm, nên tính toán định khoản xong mà không chắc đúng :-S


Mẹ nào làm bên lĩnh vực sản xuất cho em xin số đth em gọi em hoi nhờ chút ah :(