Các bạn ơi cho mình hỏi làm sao 2 hôm nay rồi cả ở nhà lẫn ở cơ quan mình đều không thể vào yahoo messenger lẫn yahoo mail được vậy. Tại máy của mình bị cài đặt chặn YH hay vì lỗi mạng nhỉ. Mình dùng đường truyền ADSL của VNN. :17: :17: :17: :17: :17: :17: