Bạn mình sắp thi vào ngân hàng - vị trí về tín dụng. Mình muốn hỏi các anh chị kinh nghiệm về tín dụng ở các ngân hàng và cũng hỏi thêm muốn tìm hiểu về lĩnh vực này thì đọc sách gì (giáo trình gì, các sách gì khác đọc thêm hữu dụng nữa).


Các anh chị giúp mình với nhé, mình cảm ơn nhiều.