Các bố/mẹ cho em hỏi chút ạ, giao dịch chuyển ngoại tệ của 1 doanh nghiệp Việt Nam sang cho 1 cá nhân ở nước ngoài có thực hiện được không ạ? Mục đích chuyển tiền là thanh toán hợp đồng, hợp đồng được kí giữa doanh nghiệp với cá nhân đó.


Mọi người giúp em với ạ