Mình hiện đang ở Sài Gòn, tính tìm trường nào học VB2 hệ chính quy đào tạo SP Anh. Nhưng mình không biết tìm sao nên mạo muội hỏi mấy anh chị trên page giúp với. Mình tìm hiểu thì toàn hệ tại chức thôi. Cảm ơn mọi người nhiều./