alo alo, có mẹ nào biết về chế độ lương, cách tính lương ở tập đoàn dầu khí việt nam không ạ?