Mình thấy trên web của trung tâm apollo có chương trình dạy tiếng anh tổng quát . Học 8 khóa chỉ phải đóng tiền 3 khóa liền 1 lúc .


Mình thấy có điều khoản áp dụng nhưng mà thấy khó hiểu quá . Mẹ nào học khóa này rồi cho chia sẻ kinh nghiệm nhé .