Nhờ các bố/mẹ giúp em với. Em có mượn được một đĩa film hoạt hình DVD của Mỹ bị COPY RIGHT PROTECTION nên em không làm cách nào chuyển thành file để copy vào máy vi tính. Bố mẹ nào có biết phần mềm nào có thể phá khóa này và giúp em copy vào máy vi tính thì chỉ giúp em với.


Em xin cảm ơn rất nhiều