Hôm trước mình vào paltalk thấy các bé học với thầy nathan học tiếng Anh rất sôi nổi, nay mở topic này rủ các bố mẹ học lớp giao tiếp với thầy ở Hà Nội. Ai học thì vào đây mình lập hội đi...:Smiling: