Các bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi CFA level 1 tháng 12/2015 có thể tìm kiếm cơ hội dành học bổng để tiết kiệm chi phí nhé:


1. Học bổng của CFA Institute: CFA Institute có 2 loại học bổng cho các candidate


- Học bổng Access: Học bổng này dành cho các đối tượng không có đủ khả năng tài chính để tham dự chương trình CFA. Học bổng được trao trước ngày 1/12 hằng năm và sẽ được áp dụng cho kỳ thi tháng 6 hoặc tháng 12 trong năm tiếp theo. Nếu đạt được học bổng này, bạn sẽ được miễn phí đăng ký chương trình CFA (450$) và giảm lệ phí thi CFA xuống còn 250$


- Học bổng Awareness: Học bổng Awareness dành cho những đối tượng có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng học thuật và cộng đồng tài chính như giảng viên các trường đại học thuộc chương trình Recognized Universities and CFA Program Partner Schools cũng như nhân viên các hãng truyền thông, cơ quan báo chí. Nếu đạt được học bổng này, bạn sẽ được giảm phí đăng ký chương trình CFA và giảm lệ phí thi CFA xuống còn tổng cộng 350$


Xem thêm thông tin chi tiết ở đây


2. Học bổng của AFTC: AFTC có 3 loại học bổng cho các candidate


- AFTC Talent Scholarship: Học bổng dành cho bạn trẻ tốt nghiệp Đại học có thành tích học tập xuất sắc hoặc Đã từng thi CFA® Research Challenge (vòng quốc gia) hoặc Đạt kết quả xuất sắc các kỳ thi CFA®. Nếu đạt được học bổng này, bạn sẽ được giảm 3trđ khi đăng ký khóa học CFA®


- "Planting the seeds" scholarship: Được trao tặng bởi các CFA® charterholders nhận bằng năm 2014. Nếu đạt được học bổng này, bạn sẽ được giảm 2trđ khi đăng ký khóa học CFA®


- AFTC professor scholarship: Dành cho các Thầy Cô là giảng viên full – time các trường Đại học khối ngành kinh tế. Nếu đạt được học bổng này, bạn sẽ được giảm 5trđ khi đăng ký khóa học CFA®


Xem thêm thông tin chi tiết ở đây