Chào các anh/chị, các bố/mẹ. Em là mem mới của diễn đàn mình. Hiện lúc này em mới tốt nghiệp quản trị kinh doanh và có nguyện vọng làm công việc hành chính văn phòng/ nhân sự.


Em có đọc được 1 số câu hỏi cho ngành hành chính, chia sẻ với mọi người và mong mọi người có thể hướng dẫn em thêm kinh nghiệm cũng như cách "ứng phó" với những câu hỏi này: (thực sự là em học ở Kent International College, những vấn đề này em lại không được học nhiều :Sad: , thế nên lọ mọ lên Internet search thông tin)


1. Bạn hãy cho biết thế nào là thể thức của một văn bản hành chính theo đúng quy định ?


2. Bạn có biết gì về các quy định hành chính không ?


3.Các DN trong nước và ngoài nước có sự khác nhau về công tác hành chính không và khác nhau như thế nào ?


4.Ban có biết bảo quản và sử dụng con dấu như thế nào không và ai và bộ phận nào được giao nhiệm vụ sử dụng và quản lý con dấu ?


5.Thế nào là lưu trữ hồ sơ . công văn , giấy tờ. Có bao nhiêu nguyên tắc cho việc này ?


6.Công văn đi,công văn đến, hiểu như thế nào ?


7.Thế nào gọi là công văn và thế nào gọi là văn bản ?


8.Có Quy định nào cho việc quản lý và sử dụng con dấu không ?


9.Bạn hãy cho biết NV Thư ký tham gia vào việc soạn thảo văn bản như thế nào ?


10.Bạn hãy cho biết Trợ lý GĐ tham gia vào việc soạn thảo văn bản như thế nào ?


11.Bạn hãy cho biết Có bao nhiêu loại công văn, bao nhiêu loại văn bản ?


12.Khi soạn thảo một công văn hay văn bản phải dựa trên nguyên tắc nào ?


13.Bạn hãy cho biết nhiệm vụ, trách nhiệm chính của người Thư ký bao gồm những công việc gì ?


14.Bạn hãy cho biết nhiệm vụ, trách nhiệm chính của người Trợ lý GĐ bao gồm những công việc gì ?


15.Bạn hãy cho biết nhiệm vụ, trách nhiệm chính của NV Lễ Tân bao gồm những công việc gì ?


16.Để làm tốt công việc Thư ký / Trợ lý GĐ / Lễ tân bạn phải có những năng lực gì, trình độ như thế nào ?


17.Mối quan hệ của NV Thư ký / Trợ lý GĐ / Lễ tân trong Doanh nghiệp và ngoài Donah nghiệp ra sao ?


18.Nghiệp vụ hành chính là gì ? Tầm quan trọng của công tác hành chính trong một Doanh nghiệp ?


19.Vai trò và chức năng của công tác hành chính / công tác Trợ lý, công tác Lễ tân ?


20.Sự khác biệt của 3 vi trí này như thế nào ban co biết không ?


21.Người trợ lý cần có những kiến thức nào ?


22.Trong công tác hành chính bạn có cần ứng dụng Luật nào không và đó là những Luật gì ?


23.Bạn hiểu thế nào là Hội đồng quản trị ?


24.Là thư ký nếu bạn tham gia vào các buổi họp của Công ty và các buổi họp của Hội đồng quan trị thì bạn làm gì ? và bạn biết được bao nhiêu cho công việc đó ?