Hôm trước sếp mới giao cho mình 1 nhiệm vụ tương đối bất khả thi là gửi tin nhắn chúc mừng cho khoảng 10.000 KH. Điều này sẽ chẳng có gì phải bàn nếu công ty mình có phần mềm hoặc máy nhắn tin. Nhưng công ty mình chẳng biết bao giờ mới có phần mềm, mà sếp thì muốn nhắn tin "luôn" và "ngay".Mình mới chỉ có 1 giải pháp là tạo các file CSV và dùng tài khoản Mobiportal để gửi tin nhắn. Nhưng Mobifone giới hạn mỗi lần gửi chỉ là 30 người nhận thôi. Tính ra mình sẽ phải gửi khoảng 400-500 lần. Hic, nghĩ mà đã thấy oải. Có bố mẹ nào có cao kiến gì không thì giúp mình với.