Em đang có thai 5 tháng, em nghi ngờ chồng em có ai đó trên mạng vì tối nào cũng lên mạng 1 ,2 giờ sáng mới chịu lên giương nên buồn lắm .Có ai có cách nào lấy pass giúp em với em phải điều tra rõ vụ này ko em buồn chết mất