- FPT Thanh Hóa Notis là ứng dụng san sớt báo cáo tức thì từ chính đại gia đình hội chúng giao thông trên địa bàn các đô thị như tp hà nội và TP HCM.


Vụ tai nạn giao thông giữa 2 điện lư tử có xác xuất ba cập việc lưu thông theo tuyến dự kiến của người dùng lập tức được Notis thông báo.công ti TNHH FPT Thanh Hóa Giải pháp công nghệ cao FPT ( FPT Technology Solutions - FTS ) vừa phát ra mắt ứng dụng Notis nhằm giúp dụng hộ smartphone thừa mông báo cáo tức thì , theo vị trí và ngữ cảnh của từng người phê duyệt việc đẩy tin báo thời gian thực. Với ứng dụng này , người dùng cũng tiện đương san sớt các sự kiện xem xét kỹ lưỡng được để xuất lực báo cáo và cảnh báo cho cộng đồng.


Được thiết kế theo hướng không có các mối nguy hiểm hoặc rủi ro cho phần nhiều người đại bộ 2 bánh , Notis cung cấp báo cáo đa chiều cho dụng hộ trong mỗi lộ trình để kiểm soát hàng trình mỗi ngày và cung cấp những lộ trình hiệu quả nhất. Địa ngục dùng cũng có xác xuất thừa mông báo cáo xác thực về thời kì chuyển di khi bạn cập nhật lộ huống và các tai nạn trong hàng trình dự kiến đi qua.


Người dùng tiện đương tuỳ chỉnh để chọn các sự kiện liên tưởng và căn chỉnh theo sai cự , thời kì xảy ra , hướng chuyển di , đồng thời có xác xuất chọn nghe các sự kiện bằng công nghệ hoại khẩu nhi ( công năng killer feature ) , san sớt lại các sự kiện hữu ích lên mạng xã hội cho bạn bè.


Theo ông Phạm thành lâm , đảm trách sản phẩm của FPT Thanh Hóa , việc bạt thủ Notis rất giản đơn , gia sổ đồng cao , san sớt tiện đường và không có các mối nguy hiểm hoặc rủi ro cho mọi người. “Ứng dụng không có một sự hạn chế hay một trường hợp ngoại lệ nào cả miễn phí và không lăng xê. Dĩ hậu tải ứng dụng lên Google Play cho khách hàng bạt thủ nền tảng Android , nhóm nghiên cứu đang gấp rút xưæ ng minh trên iOS và Windows Phone” , ông Lâm nói.


FPT Thanh Hóa đại phương Gartner dự tiền lương nghệ đương đại


Sid Deshpande , đại phương phân tích của Gartner , bạn tuỳ 6 chủ giảng nhân đến từ Microsoft , VNG , Cisco Vietnam , Misfit và TP Bank sẽ thảo luận về các công nghệ mới thiên để hạ bây giờ đưæ ng thiên Công nghệ FPT Thanh Hóa 2014.


Những chủ giảng nhân sẽ tham gia tiền lương nghệ FPT Thanh Hóa .


tiền lương nghệ - sự kiện thường niên của FPT - sẽ được tổ chức trong hai ngày 15/5 tại FPT Thanh Hóa ở khu công nghệ cao TP thanh Hóa và 16/5 ở FPT Tân Thuận ( TP HCM ).


tiêu chuẩn bản niên độ mở rộng quy mô cả về thành phần nông dân tham gia lẫn chủ giảng nhân thảo luận. Theo đó , dự kiến 29 chủ giảng nhân hiện diện tại tiền lương nghệ , kỳ gian 7 đại phương bên ngoài và 22 đại phưæ ng của tập đoàn.


FPT tại Thanh Hóa sẽ gặp gỡ và thảo luận với các diễn giả: Sid Deshpande , đại phưæ ng phân tích của Gartner; Vương Quang Khải , PTGĐ VNG; Phan Thanh Sơn , giám đốc công nghệ Cisco Vietnam; Francis Nguyễn Tuấn Anh , giám đốc xương minh nền tảng của Microsoft Việt Nam; Sonny Vũ , TGĐ Misfit; và Bùi Quang Cương , giám đốc IT TP Bank.


Theo kế hoạch , FPT Thanh Hóa dự kiến có 2 giảng thoại chính của chuyên gia; 8 hội thảo tập yêu về 4 mảng SMAC; và phần đàm thoại với những đại phưæ ng nổi danh trong giới công nghệ. Thử ngoại , tiền lương nghệ cũng thử nghiệm các Bản năng mới của robot SmartOshin đồng thời với tiêu chuẩn gắp thăm trúng thưởng.


tiền lương nghệ lắp mạng FPT Thanh Hóa diễn ra từ năm 2014 và là sự kiện được tổ chức thường niên. Tiêu chuẩn đầu tiên thu hút 280 đại phưæ ng , tú tài công nghệ và nhà đầu tư