Em đang muốn học một lớp đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp. Anh chị nào đã từng học và thấy tâm đắc chỉ giùm em với! Em xin cảm ơn !