Nghe các mẹ trao đổi chuyện trường lớp em muốn mở trường quá. Có mẹ nào định hợp tác không? Em sẽ về nước cuối năm nay. Có bằng sư phạm mẫu giáo để mở trường,tiếng Anh em cũng được học đại học tại nước ngoài. Yêu trẻ em và hiểu tình trạng giáo dục trong nước. Mẹ nào có hứng thú thì cho biết nhé!