Em vừa tốt nghiệp đại học, muốn đi học sau đại học tại Nhật theo học bổng MEXT mà không biết ngô khoai như nào, mọi người ai có kinh nghiệm mách em nhỏ với ạ?