đây là 150 đề thì toán hay dành cho các em 12 chuẩn bị bước vào kì thi đại học sắp tới


mong là giúp các em được một chút:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x