Các bố mẹ nào có nhu cầu học giao tiếp phát âm toàn diện thì mình cùng mở lớp học thầy Nate tháng 9 nhé, e muốn đi học rồi...