chào cả nhà. Chả là nhà tôi có định cho con trai đi làm ăn bên Nhật theo con đường du học. Nhưng nghe nói sang năm lại có my number gì đó. Liệu có nên đi theo bon đường vậy không cả nhà ơi. Cháu có bằng đại học ở VN rồi