Em thấy trên mạng công ty này tuyển nhân viên làm partime nhiều lắm mà mỗi lần đăng tin là liên lạc với mỗi người khác nhau. cái này không biết có phải là tiếp thị không. Có mẹ nào đã làm ở công ty này thì cho biết thêm thông tin. Em tính nộp đơn vào công ty này. Thanks