Bạn em đang dự tuyển vào vị trí Front office staff cho 1 khách sạn ở HN. Có mẹ nào biết vị trí này cần những YC gì không ạ. Cảm ơn các mẹ