Tình hình là mình thấy không có TA không ổn, lâu dài lại càng ko ổn. Bỏ lâu quên hết mất rồi. Quyết tâm nghỉ làm để tập trung học lại luôn, buổi tối tranh thủ hơi khó vì thwowng bọn tre con quá. Có mẹ nào giống mình thì rủ nhau nhé