Chả là m làm công tác báo cáo kế hoạch, số liệu cũng không nhiều, nhưng tập hợp các số liệu từ các đơn vị (mẫu bcáo đều giống nhau), m lại phải làm định kỳ, tháng, năm, quý. Có mẹ nào biết một phần mềm nào đó có chức năng nhập liệu và so sánh ko nhỉ (khi m nhập vào số liệu tổng hợp của tháng này thì có thể tự động so với KQ tháng trước, hoặc cùng kỳ năm trước...). Nếu có thì cũng đỡ ối cái khoản cộng cộng, trừ trừ cho m. Vì bên cạnh đó m phải làm rất nhiều việc khác của CQ nữa. Các mẹ mách m với, mong có phần mềm nào đó (free) như thế hoặc tương tự thì hay quá. Cám ơn các mẹ ạ!