Mình tính làm thêm bán vé máy bay với đứa e họ nhưng vì công việc bận nên chưa nghiên cứu được nhiều nên muốn lập ra topic này để hỏi các mẹ bán vé máy bay có kinh nghiệm chia sẻ với mình.


Cho mình hỏi ký hiệu YQ và JC là ký hiệu của loại thuế gì và viết tắt của chữ nào trong tiếng Anh ạ?