Các mẹ thông thái help tớ với. tớ trong cơ quan Nhà nước (công chức) nên mấy cái món nghỉ kiểu này hơi bị khắt khe.


Tớ muốn nghỉ 1 hoặc 2 năm mà chưa tìm ra cách nào để được chấp nhận.


Các mẹ có "mánh" gì thì chỉ giáo cho tớ vài chiêu với!


TKs!