Hi, chào tất cả mọi người.


Chẳng là em đang muốn học cao học bằng tiếng anh mà trình độ tiếng anh cũng hơi còi( pre inter).


Em cũng đang học với thầy cô. Nhưng em muốn lập thêm một nhóm để luyện tập khả năng nghe nói.


Có thể gặp trực tiếp hoặc chỉ cần online nói chuyện qua mạng. Mục đích là luyện tập thói quen nghe nói tiếng anh.