Em đang có nhu cầu học tiếng Pháp. Các mẹ có ai đang học lớp căn bản cho em địa chỉ với.


Em chưa biết gì về tiếng pháp, muốn học thêm 1 ngôn ngữ nữa. Các mẹ giúp em với.


Cám ơn mọi người nhiều nhiều.