Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể là gì? Được xây dựng trên cơ sở nào? Tại sao lại phải thực hiện theo chương trình này trong các hoạt động giáo dục. Chương trình được xây dựng như thế nào? Xem qua bài viết bên dưới để có thêm thông tin. 

Giới thiệu khái niệm chương trình giáo dục phổ thông là gì

Trước tiên bạn cần hiểu về chương trình giáo dục phổ thông là gì. Đây là là văn bản thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, bao gồm những yêu cầu và quy định về đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh. Bên cạnh đó, nó còn là quy chuẩn mà nhà nước dùng để đánh giá chất lượng của cả hệ thống giáo dục. Còn về chương trình giáo dục tổng thể thì hiện nay không có một khái niệm riêng biệt nào về chương trình này. 

  • Có thể hiểu đơn giản, đó là sự kết hợp của 2 chương trình, đó là: giáo dục phổ thông giáo dục tổng thể. chương trình tổng thể là hướng giải quyết và kế hoạch khái quát của toàn bộ chương trình học giáo dục phổ thông.

Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng như thế nào?

Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng trên cơ sở quan điểm của Đảng, Nhà nước về việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo nước nhà. Dựa vào việc kế thừa và phát triển những ưu điểm của các chương trình giáo dục đã có của Việt Nam, đồng thời tiếp thu những thành tựu nghiên cứu của nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

  • Hơn nữa, việc xây dựng còn phải dựa vào các công nghệ và khoa học xã hội hiện hành. Bên cạnh đó còn dựa vào sự phù hợp với truyền thống của dân tộc. Xây dựng chương trình giáo dục sẽ tạo cơ hội bình đẳng về quyền được bảo vệ, chăm sóc, học tập và phát triển, quyền được lắng nghe, tôn trọng và được tham gia của học sinh một cách tốt nhất. 

Chương trình giáo dục phổ thông hướng đến mục tiêu về khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với học sinh, theo từng lĩnh vực giáo dục và phân chia vào các môn học ở từng cấp học đối với tất cả học sinh. Nâng cao khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới. 

Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi: Đơn xin nhập học lớp 1 trường quốc tế cần những gì và ba mẹ cần chuẩn bị gì cho con?