Các mẹ có kinh nghiệm cho em lời khuyên với ạ. Hiện tại em đang được offer 2 công việc 1 ở sứ quán, 1 ở ngân hàng. Về chuyên môn thì không bàn vì cả 2 đều có vẻ hợp với chuyên môn của em. Ngân hàng offer em công việc trợ lý văn phòng HĐQT. Sứ quán thi làm ở ban kinh tế. Em muốn hỏi về cơ hội thăng tiến, cơ hội học hỏi và mở rộng quan hệ ở đâu thì phù hợp hơn? Em không tính đến lương vì lương chỉ là 1 phần, vả lại thu nhập của 2 bên có vẻ ngang nhau. Vậy các mẹ cho em ý kiến với ạ. Em cảm ơn các mẹ