Có ai biết chỗ nào dạy nói tiếng anh cấp tốc hay mà giáo viên là người nước ngoài thì chỉ cho mình với. Mình đang cần gấp. Thanks