Tình hình là e sắp làm trợ giảng tiêng anh chương trình tiếng anh trẻ em ở 1 trung tâm anh ngữ, các mẹ, có ai có kinh nghiệm từng làm trợ giảng tiếng anh, chia sẻ giúp em với?@};-@};-@};-