Chào các anh, chị, em đang có nhu cầu tìm việc làm kế toán thuế, kế toán tổng hợp, Em có khả năng làm báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo quý, báo cáo tài chính, hàng tháng biết cách cân đối đầu ra, đầu vào, bóc các chi phí không lệ, soạn thảo được hợp đồng kinh tế, các văn bản. sử dụng thành thạo phần mềm misa, fast.


Em có hơn 3 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực xây dựng.


Nếu các anh, chị có nhu cầu cần tuyển xin gọi cho em tới số này ạ : 0919 458 728 or email: xuanlinh2311@gmail.com


Em cảm ơn nhiều ạ.Chào các anh, chị, em đang có nhu cầu tìm việc làm kế toán thuế, kế toán tổng hợp, Em có khả năng làm báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo quý, báo cáo tài chính, hàng tháng biết cách cân đối đầu ra, đầu vào, bóc các chi phí không lệ, soạn thảo được hợp đồng kinh tế, các văn bản. sử dụng thành thạo phần mềm misa, fast.


Em có hơn 3 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực xây dựng.


Nếu các anh, chị có nhu cầu cần tuyển xin gọi cho em tới số này ạ : 0919 458 728 or email: xuanlinh2311@gmail.com


Em cảm ơn nhiều ạ. - See more at: http://www./forum/showthread.php/1408989-C%E1%BA%A7n-t%C3%ACm-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-(c%C3%B3-3-n%C4%83m-kinh-nghi%E1%BB%87m)?p=28731866#post28731866


Chào các anh, chị, em đang có nhu cầu tìm việc làm kế toán thuế, kế toán tổng hợp, Em có khả năng làm báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo quý, báo cáo tài chính, hàng tháng biết cách cân đối đầu ra, đầu vào, bóc các chi phí không lệ, soạn thảo được hợp đồng kinh tế, các văn bản. sử dụng thành thạo phần mềm misa, fast.


Em có hơn 3 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực xây dựng.


Nếu các anh, chị có nhu cầu cần tuyển xin gọi cho em tới số này ạ : 0919 458 728 or email: xuanlinh2311@gmail.com


Em cảm ơn nhiều ạ. - See more at: http://www./forum/showthread.php/1408989-C%E1%BA%A7n-t%C3%ACm-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-(c%C3%B3-3-n%C4%83m-kinh-nghi%E1%BB%87m)?p=28731866#post28731866