Có thể là giáo viên, có thể là sinh viên giỏi tiếng anh có thể dạy tại nhà ở Q7 tiếng anh giao tiếp. Có mẹ nào biết giới thiệu dùm em với ah.


Cảm ơn cả nhà.