Nick YM mình dùng gần 10 năm nay, pass vẫn thế bỗng dưng từ hôm qua đến giờ không vào được bằng pass đó, mọi người biết làm cách nào không? (có làm theo quy trình forgot passwork rồi nhưng câu hỏi thứ 2 mình không trả lời được vì không nhớ nổi - nhưng thực sự không phải là quên pass, mà tự dưng không vào được).