các chị ơi máy tính e phải sử dụng chung với mọi người , khi e vào google để search các vấn đề cá nhân , nhưng xong rồi thì không biết cách xoá đi ntn, em không muốn mọi người nhất là sếp biết e đã xem những gì.help me, help me.