Graduate Record Examination hay còn gọi là kỳ thi GRE là bài kiểm tra đầu vào cấp độ quốc tế đầy thử thách. Đây là kỳ thì được ETS (Educational Testing Service) chủ trì. Hãy cùng tìm hiểu về cách đăng ký thi GRE mới nhất nhé.


Bước 1- Truy cập


Truy cập trang web chính thức của GRE 2021 (https://www.ets.org/)


 

Bước 2 – Đăng ký (Tạo tài khoản ETS):


Đăng ký cho mình bằng cách điền vào một số chi tiết cơ bản như tên, số liên lạc, id email, v.v


Chọn tên người dùng, mật khẩu và câu hỏi bảo mật


Nhấp vào “Submit”


Một thư xác nhận với id người dùng và mật khẩu sẽ được gửi đến email đã đăng ký và số điện thoại di động


Ứng viên nên nhớ số đơn đăng ký để tham khảo sau này

Bước 3 – Đăng nhập


Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng số đăng ký và mật khẩu đã nhận

Bước 4 – Đăng ký thông tin kỳ thi


Nhấp vào “Register/Find Test Centres, Dates”


Chọn một Bài kiểm tra từ danh sách


Chọn trung tâm kiểm tra gần nhất. Bạn cần lưu ý kỹ về việc này khi đăng ký thi gre


Chọn tháng mà bạn muốn làm bài kiểm tra


Chọn ngày kiểm tra


Nhấp vào “Show Test Times”. Chọn khung giờ kiểm tra cũng như hình thức kiểm tra

Bước 5 – Nhập chi tiết cá nhân


Nhập các chi tiết cá nhân khác như tên cha, tên mẹ, địa chỉ liên hệ thay thế, v.v


Nhập địa chỉ với tất cả các chi tiết từ căn hộ, thị trấn đến thành phố


Lưu và các qua bước tiếp theo.

Bước 6 – Nhập thông tin chi tiết giáo dục


Nhập tất cả các chi tiết về thông tin học vấn của bạn một cách cẩn thận

Bước 7 – Thanh toán lệ phí


Các ứng viên phải nộp lệ phí ngay sau khi đơn đăng ký hoàn tất


Phí đã đưa ra sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào