Các mẹ ơi nagỳ trước download nhạc ở Zing thì chỉ cần nhấn vào biểu tượng download là xong mà sao bây giờ chẳng thấy biểu tượng gì hết,em ngu dại quá không biết download kiểu gì,mà bài này download ở những trang nhạc khác thì chỉ có là của ca sỹ khác hát nên em không khoái,có mẹ nào biết download kiểu gì chỉ bảo em với ạ,thanks các mẹ nhiều nhiều,ah mà bài em định download là bài "Nắm giữ từng hạt mưa" của Ngô Chấn Đông chứ không phải của Shadystone có mẹ nào có thì cho em xin links download luôn thì tốt quá,many thanks.