Hiện tại mình có để ý vài trường cho con mình học trường Quốc tế tại Việt Nam như Việt Úc, Á Châu, v.v...


Nếu lựa chọn, mình nên lựa chọn trường nào cho bé nhỉ?


Có ba mẹ nào đã từng cho con em mình học tại đây và có thể gửi mình vài đánh giá được không ?