Đây là bộ video dạy từ vựng tiếng Anh thông dụng và dạy theo từng chủ để,mỗi video là 1 chủ đề, gồm 25 video được lấy từ trang http://www.englishclass101.com/


Demo:Link download:

http://upfile.vn/5suu
hoặc:
http://www.mediafire.com/download/udfy9qh53m3n9sq/Learn+English+Vocabulary.rar


Pass:
diendantienganh.netHàng
ĐỘC
, hàng
KHỦNG
chỉ có ở Diễn đàn tiếng Anh