chào các bố các mẹ, em là dân kế toán, mạo muội vào đây lập topic riêng cho dân kế toán chúng ta để cùng giao lưu kết bạn, mong được mọi người ủng hộ ạ!:)