Bé nhà em chuẩn bị bước vào lớp 1 rồi nhưng đến bây giờ bé vẫn không thích học tiếng Anh, hay là chưa đến giai đoạn thích học, hãy chờ thêm 1 thời gian nữa thì tự khắc bé sẽ thích học. Nhưng mình lo sợ nếu để như vậy thì bé sẽ có tư tưởng được làm theo ý của bản thân và không có động lực thích học tiếng Anh.