Nằm sấp giúp bé thông minh hơn


Những nghiên cứu của giới khoa học gần đây đã phát hiện và chứng minh được rằng việc trẻ có thông minh hay không là do tư thế ngủ lúc còn nhỏ quyết định. Những nhân viên của nhóm nghiên cứu này dã tiến hành khảo sát tư thế ngủ của 350 em bé có sức khỏe bình thường. Qua quá trình nghiên cứu, kết quả cho thấy là những em bé có tư thế ngủ nằm sấp và nhoài rộng chân tay thường thông minh nhanh và phát triển toàn diện hơn so với các trẻ em khác.


Tuy nhiên, những trẻ em có tư thế nằm thẳng và dang rộng chân tay cũng có tốc độ phát triển trí tuệ tương đương. Mặc dù tư thế ngủ nằm sấp sẽ có lợi cho sự phát triển trí thông minh của trẻ, nhưng tư thế này lại rất nguy hiểm vì nó có thể khiến bé bị ngạt thở. Còn ngược lại, tư thế nằm ngửa lại an toàn hơn đối với sức khỏe của bé. Ban ngày, khi bé ngủ, nếu có người trông thì càng tốt vì người lớn có thể điều chỉnh tư thế ngủ của bé sao cho phù hợp và an toàn nhất.


:Smiling::Smiling::Smiling: