Mình đã từng áp dụng một cách rất hiệu quả để giúp cho các bé 2 - 2,5 tuổi ở gần nhà (trong đó có một bé là cháu mình) nhận biết thực hiện những yêu cầu của mình và phân biệt màu sắc bằng cách sau: Mình lấy ra cho các bé những quả bóng có màu đỏ, xanh lá cây và màu vàng; chuẩn bị một cái rổ màu xanh, một cái rổ màu đỏ và một cái rổ màu vàng.


Sau đó, mình tung bóng khắp phòng và mời 3 bạn lên chơi:


Cô nói: 3 bạn đi nhặt 1 quả bóng màu vàng về đây cho cô nào. 3 bé lon ton chạy đi tìm quả bóng màu vàng về cho cô và cô bảo: Tốt lắm, bây giờ thì ở đây cô có 3 cái rổ, 1 cái màu xanh, một cái màu vàng, và một cái màu đỏ. Các con hãy thả quả bóng của mình vào cái rổ nào có màu sắc giống quả bóng của các con nào. Bạn nào làm đúng cô đều có phần thưởng khen ngợi làm các bé rất phấn khởi.


Có thể có bạn làm đúng, bạn làm chưa đúng nhưng dần dần bé cũng hiểu và làm theo rất nhanh nhẹn.