Hàng ngày mẹ thường chỉ cho Bống các phương tiện giao thông và bảo Bống: ô tô, xe máy, xe đạp....Hôm nay mẹ mua bộ tranh Phương tiện giao thông về và giúp Bống củng cố thêm một số phương tiện mà Bống chưa thấy. Mẹ bảo Bống: Xích lô thì Bống luôn nhận nhầm là ô tô mới thú vị chứ. Phải 3 hôm Bống mới phân biệt được ô tô và xích lô. Còn xe ngựa và xe trượt tuyết thì Bống hay nhầm lắm, Bống cứ nhầm con ngựa và con kéo xe trượt tuyết. Vậy mà mẹ không hỏi xe ngựa nữa. Mẹ hỏi Bống con ngựa đâu là Bống luôn chỉ đúng con ngựa ở xe ngựa. Có bảng phương tiện giao thông Bống ham học hỏi lắm.


Bống chỉ xe máy cho mẹ xem nào.Bống chỉ máy bay cho mẹ nào.