Trong buổi off ngày 17.07, có rất nhiều mẹ của Hội quán muốn đi thăm chùa Ninh An ở Ninh Bình.


Chị AL&ML cùng hai mẹ Hạnh nguyễn và Aroma định hẹn thứ bảy hoặc chủ nhật tuần sau, 28 hoặc 29 tháng 7, sẽ tổ chức để các mẹ cùng đi.


Trước khi chốt thời gian và địa điểm tập trung, mình phải có một vài ngày để chuẩn bị một số việc, vì từ trước tới giờ mình đến chùa toàn là đi theo mẹ và các bác chứ chưa từng đứng ra tự tổ chức đưa mọi người đến bao giờ, vì vậy mình cùng rất muốn phải xin phép sư thầy cũng như các bác phật tử và thông báo với mọi người về việc Hội quán muốn tới thăm chùa và thăm các cháu.


Mình sẽ thông báo thông tin cụ thể hơn tới các mẹ trong một vài ngày tới nhé.