Chào các thành viên nhóm Chung Một Tấm Lòng,


Thời gian vừa qua, trưởng nhóm Manly đã có một số sai phạm trong việc điều hành hoạt động của nhóm. Sau khi họp nội bộ và nhắc nhở, trưởng nhóm Manly đã nhận ra các sai phạm của mình. BQT đề nghị trưởng nhóm tự công bố và nhìn nhận các sai phạm này trong topic Ngôi nhà chung của nhóm nhưng trưởng nhóm từ chối. Nay Mod tổng kết lại các sai phạm của trưởng nhóm trong thời gian qua như một hình thức nhắc nhở và để các thành viên cùng biết và rút kinh nghiệm.


1. Sai phạm trong thanh lý từ thiện


2. Sử dụng chức vụ, quyền hạn được giao để làm việc cá nhân, gây hiểu lầm và vi phạm quy định hoạt động từ thiện trên diễn đàn.


3. Nhiều lần tổng kết sót các khoản quyên góp của thành viên: chuyến đi miền Trung, trường hợp bé Bình, trường hợp bé Tài.


Đây là các sai phạm không nhỏ, có khả năng gây ảnh hưởng đến uy tín của nhóm và WTT nên BQT đề nghị trưởng nhóm có cái nhìn nghiêm túc hơn về cách thức điều hành hoạt động của nhóm. BQT cũng xin khẳng định lại điều hành hoạt động từ thiện trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện. Nếu không có điều kiện thì có thể hoạt động từ thiện cá nhân. Vậy sau nhắc nhở chính thức này của BQT, nếu tiếp tục xảy ra vi phạm, BQT sẽ yêu cầu nhóm bầu trưởng nhóm khác.


Thân mến.