Chào các bố mẹ,


website: http://www.vinguoingheo.info/vn đuợc công ty của một nguời bạn em xây dựng, với mục đích sử dụng như một công cụ đưa tin về những truờng hợp khó khăn, đặc biệt. Qua đó những nguời đọc có thể quan tâm tới những truờng hợp khó khăn và có thể giúp đỡ tận tay nếu muốn.


Website đang rất cần những ai quan tâm tham gia và giúp đỡ việc đưa tin lên website.


Em hi vọng các bố mẹ trên diễn đàn wtt quan tâm và tham gia cùng xây dựng website này.


Những nguời tham gia có thể cùng gặp nhau và trao đổi thêm.


Em xin cam on vì các bố mẹ đã đọc tin nay. :1: